ADC převodník

Analogově digitální převodník je součástka která převede analogový spojitý signál na signál diskrétní (digitální). Hlavní důvod proč tento převodník využíváme je umožnění zpracování analogového signálu v číslicových počítačích.

 • Zkratka A/D
 • v angličtině i ADC

A/D převodníky se liší hlavně podle rozlišení převodníku, jde tedy o to s jakou přesností potřebujeme převádět napětí.

 • 8bit   256 hodnot
 • 10bit   1024 hodnot
 • 12bit   4 096 hodnot
 • 13bit   8 192 hodnot
 • 14bit   16 384 hodnot
 • 15bit   32 768 hodnot
 • 16bit   65 536 hodnot
 • 18bit   262 144 hodnot
 • 20bit   1 048 576 hodnot
 • 22bit   4 194 304 hodnot
 • 24bit   16 777 216 hodnot
 • 32bit   4 294 967 296 hodnot

V naší kalkulačce je potřeba nastavit právě rozlišení A/D převodníku a jeho nízké i vysoké referenční napětí. Online kalkulačka nám pak spočítá kolik hodnot ADC převodník používá. Jaké je rozlišení napětí na jednu digitální hodnotu.  A v poslední řadě je zde online přepočet hodnot na napětí a zpět.  Tento přepočet ale správně funguje až při nastavení celé kalkulačky, online převodník potřebuje nejprve znát rozlišení na jednu digitální hodnotu.