Kružnice a kruh

Označení:

o = obvod
S = obsah
u = úhlopříčka
v = výška
r = poloměr kružnice opsané
Or = střed kružnice opsané
g = poloměr kružnice vepsané
Og = střed kružnice vepsané

  • O = 2\pi r = \pi d
  • S = \pi r^{2} = \pi \frac{d^{2}}{4}
  • d = r2