Krychle

 

Označení:

V = objem tělesa
S =  povrch tělesa
Spl = obsah pláště
Sp = obsah podstavy
v = výška tělesa
u = stěnová úhlopříčka
U = tělesová úhlopříčka
r = poloměr podstavy
s = strana (válce,kužele)

  • V = a^{3}
  • S = 6a^{2}
  • Spl = 4a^{2}
  • u = a\sqrt{2}
  • U = a\sqrt{3}