Průřez vodičů

Průřez vodičů

Zatížitelnost vodičů a jejich průřez

Zatížitelnost vodičů proudem je velmi složité téma, neboť se jedná o vlastnost vodičů, která je závislá na mnoha faktorech, například na uložení samotného vodiče, uložení celého kabelu, typu vodiče, okolní teplotě, počtu žil v kabelu atp. Tato vlastnost v podstatě udává velikost proudu, kterou dokáže daný vodič přenést. Jedním z faktorů, který významně ovlivňuje zatížitelnost vodiče, je jeho průřez. V tomto případě de facto platí, že čím větší je průřez vodiče, tím více proudu může daným vodičem protéct. Jednoduše řečeno, máme-li u spotřebiče s velkým výkonem drát o malém průřezu, není to příliš ideální, neboť může dojít k jeho přehřátí, nebo dokonce k úplnému shoření drátu. Špatně zvolený průřez vodiče může mít za následek i to, že dané zařízení nebude fungovat. Jako příklad lze uvést startování auta pomocí startovacích kabelů. Pokud se auto nepodaří nastartovat, může to být způsobeno kromě nesprávného uchycení startovacích kabelů, špatného kontaktu nebo třeba mechanického poškození drátu právě i malým průřezem startovacích kabelů.

Volba vhodného průřezu vodiče není úplně jednoduchá a k jeho určení je vždy nutno brát v potaz všechny faktory, které mohou ovlivnit jeho fungování. Pod tímto článkem naleznete kalkulačku, pomocí které si můžete spočítat minimální průřez vodiče, který byste měli použít. Je ovšem důležité si uvědomit, že daný výpočet platí pouze pro stejnosměrné napětí (DC) a pro měděné vodiče.