Hranol čtyřboký (kvádr)

 

Označení:

V = objem tělesa
S =  povrch tělesa
Spl = obsah pláště
Sp = obsah podstavy
v = výška tělesa
u = stěnová úhlopříčka
U = tělesová úhlopříčka
r = poloměr podstavy
s = strana (válce,kužele)

  • V=abc
  • S=2Sp + Spl = 2(ab+ac+bc)
  • u1 = \sqrt{a^{2}+b^{2}}
  • u2 = \sqrt{b^{2}+c^{2}}
  • u3 = \sqrt{a^{2}+c^{2}}
  • U = \sqrt{a^{2}+b^{2}+2^{2}}