Projekt na míru

Jsme schopni zrealizovat Vaši myšlenku v plném rozsahu. Naše práce zahrnuje mimo jiné vytvoření schématu zařízení, zhotovení prototypu a sestavení finálního výrobku. Pokud jste se svým projektem začali a nevíte, jak s ním dál, pomůžeme Vám Váš projekt dokončit. Výrobek je možné si u nás objednat i ve větším množství. V případě zájmu se postaráme rovněž o instalaci zařízení přímo u Vás. Vše začíná Vaší myšlenkou.

Při realizaci projektů pracujeme s různými komponenty. Jako příklad nejčastěji používaných součástek, které jsme schopni do Vašich zařízení zakomponovat, lze uvést LCD Display (alfanumerický či grafický), Micro SD karty na ukládání dat, maticovou klávesnici, GSM moduly (standard pro mobilní telefony umožňující například odesílání a příjímání informačních zpráv), GPS lokátory, teplotní, pohybová či jiná čidla apod.

Zde si můžete prohlédnout ukázky některých již zrealizovaných projektů a zařízení. Výčet zrealizovaných projektů je pouze demonstrativní, na většinu zhotovených zařízení se vztahují autorská práva a jejich zadavatelé si nepřejí zveřejňovat hlavní myšlenky projektů. Níže uvedená zařízení lze v případě zájmu zakoupit, popřípadě i upravit na míru přesně podle Vašich přání.