Úbytek napětí ve vodiči

Online kalkulačka na výpočet úbytku napětí ve vodiči. Tento výpočet, vzorec platí pouze pro DC (stejnosměrné) napětí za předpokladu že vodič bude měděný. Důležité je vědět jaký proud je odebíraný a kolik metrů vodiče je třeba použít. V případě se dá celý výpočet ovlivnit změnou % úbytku napětí. Správně v ideálních podmínkách a ideálním případě by měl být úbytek napětí na vodiči “nulový”. Je to jeho parazitní vlastnost a ztrácí se tam výkon. Procházející proud*úbytek napětí na vodiči = ztrátový výkon. 

  • Napětí zdroje = 12V
  • Proud = 20A
  • Délka vodiče = 10metrů
  • Akceptovatelný úbytek napětí = 1.2V   // Poznámka: 10% z 12V

Jednoduchý výpočet:

  • P = U*I 
  • P = 1,2*20
  • P = 24W

Průřez vodiče při malém napětí a velkém proudu se opravdu nevyplatí podceňovat. 

Tento vzorec je neplatný v případě že vodič připojíme k DC napětí s VF signálem (spínané zdroje a jiné VF signály).

Tento vzorec nemá nic společného s proudovou zatížitelností DPS (PCB), pro tyto účely platí úplně jiné pravidla a podmínky!